PDF नोटस


PDF नोटस | 07/12/2020
हवामान भाग 2

✒️ टर्निंग पॉईंट्स शॉर्ट नोट्स✒️ 🔸विषय:- भूगोल 🔸घटक:- हवामान भाग 2 🔸फ्रॉम:- ✍श्री. उत्कर्ष बालाजीराव कोंडावार 📌 भूगोल प्रश्नाबद्दल तुमच्या सुचना व काही शंका असतील तर संपर्क करू शकता

PDF नोटस | 07/12/2020
हवामान भाग 1

✒️ टर्निंग पॉईंट्स शॉर्ट नोट्स✒️ 🔸विषय:- भूगोल 🔸घटक:- हवामान भाग 1 🔸फ्रॉम:- ✍श्री. उत्कर्ष बालाजीराव कोंडावार 📌 भूगोल प्रश्नाबद्दल तुमच्या सुचना व काही शंका असतील तर संपर्क करू शकता

PDF नोटस | 03/12/2020
खडक व खनिजे भाग 7

✒️ टर्निंग पॉईंट्स शॉर्ट नोट्स✒️ 🔸विषय:- भूगोल 🔸घटक:- खडक व खनिजे भाग 7 🔸फ्रॉम:- ✍श्री. उत्कर्ष बालाजीराव कोंडावार 📌 भूगोल प्रश्नाबद्दल तुमच्या सुचना व काही शंका असतील तर संपर्क कर

PDF नोटस | 02/12/2020
खडक व खनिजे भाग 6

✒️ टर्निंग पॉईंट्स डेली 5 भूगोल प्रश्न✒️ 🔸विषय:- भूगोल 🔸घटक:- खडक व खनिजे भाग 6 🔸फ्रॉम:- ✍श्री. उत्कर्ष बालाजीराव कोंडावार 📌 भूगोल प्रश्नाबद्दल तुमच्या सुचना व काही शंका असतील तर स

PDF नोटस | 01/12/2020
घटक -खडक व खनिजे भाग 5

✒️ टर्निंग पॉईंट्स डेली 5 भूगोल प्रश्न✒️ 🔸विषय:- भूगोल 🔸घटक:- खडक व खनिजे भाग 5 🔸फ्रॉम:- ✍श्री. उत्कर्ष बालाजीराव कोंडावार 📌 भूगोल प्रश्नाबद्दल तुमच्या सुचना व काही शंका असतील तर स