नोकरी विषयक


नोकरी विषयक | 25/03/2021
पहिली उत्तरतालिका पेपर 2 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020/21

परीक्षा दिनांक 21 मार्च 2021 CSAT FIRST ANSWER KEY

नोकरी विषयक | 25/03/2021
पहिली उत्तरतालिका पेपर 1 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020/21

परीक्षा दिनांक 21 मार्च GS 1 FIRST ANSWER KEY

नोकरी विषयक | 20/03/2021
NUHM जाहिरात

NUHM भरती कंत्राटी

नोकरी विषयक | 04/03/2021
यूपीएससी जाहिरात 2021

यूपीएससी मार्फ़त घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा संदर्भात एकूण जागा, परीक्षा स्वरुप इ

नोकरी विषयक | 23/02/2021
आरोग्यविभाग विविध पदे अभ्यासक्रम

आरोग्यविभाग अंतर्गत होणाऱ्या विविध परीक्षांचा अभ्यासक्रम